Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas zemesgabaliem Kantora ielā 10 (Bieriņu apkaimē) nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 25.08.2015. lēmumu Nr.2907 „Par zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra Nr.0100 106 2132, Nr.0100 106 2134) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA „Damsijas”, Brīvības gatvē 223, Rīgā, LV-1039, tālrunis 29103226.

Lokāplānojuma pasūtītāji:
SIA „Bieriņu parks” un SIA Eiromāja 4”, Firsa Sadovņikova ielā 39, Rīgā, LV-1003, tālrunis 20009141.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 07.09.2015. līdz 05.10.2015.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.09.2015. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 05.10.2015. var iepazīties:
– Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
– interneta portālā Geolatvija.lv;
– klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 05.10.2015. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 05.10.2015. var izteikt arī elektroniski portālā Geolatvija.lv.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”, sākot ar 2015.gada 1.maiju teritorijas plānošanas dokumentu izstrāde notiek izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu, radot sabiedrībai iespēju portālā Latvija.lv un portālā ĢeoLatvija.lv ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju par teritorijas plānošanu, tai skaitā, piedalīties plānošanas dokumenta publiskajās apspriešanās iesniedzot priekšlikumus elektroniski.

0 Patīk
1763 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts