Paziņojums par lokālplānojuma “Zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr. 01001250221, kadastra Nr.01001250267) lokālplānojums” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.

06.08.2020. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.624 Par zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr. 01001250221, kadastra Nr. 01001250267) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti saistošie noteikumi Nr. 39 “Zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr. 01001250221, kadastra Nr. 01001250267) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”

Lokālplānojuma materiāli pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17888  un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv

Lēmums Nr.624

Saistošie noteikumi Nr.39

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas funkcionālais zonējums – karte

Paskaidrojuma raksts

Atzinumu un priekšlikumu izvērtējums

Vides pārskats

0 Patīk
272 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts