19.12.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1891 “Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 19.12.2018. saistošie noteikumi Nr.68 “Zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu […]

Lasīt vairāk

2018.gada 19.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1887 “Par zemesgabala Anglikāņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 01000080012) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO RVC teritorijā esošā zemesgabala Anglikāņu ielā 5 un tā apbūves perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radītu priekšnoteikumus optimālai teritorijas […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums un SIVN publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 19.12.2018. lēmumu Nr.1890 “Par zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr.01001250221, kadastra Nr.01001250267) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Izstrādātājs: SIA “prX”, Tērbatas ielā 39-6, Rīgā, LV-1011, tālrunis 29626362. SIVN: Valdis Felsbergs, M.Sc.Env., tālrunis 29277744. Pasūtītājs: SIA “Marno J”, Lomonosova ielā 6, Rīgā, […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts