Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka ceturtdien, 9.jūnijā plkst. 15:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti zemesgabalu Augusta Deglava ielā 161 un Augusta Deglava ielā 167 (Dreiliņu apkaimē) lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 07.03.2016. līdz 06.04.2016. Lokālplānojums […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka no 6. jūnija līdz 18. jūlijam notiek lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskā apspriešana teritorijai Rīgā, Daugavgrīvas ielā 93 (Spilves apkaimē). Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai rastu risinājumus optimālai teritorijas attīstībai, mainot teritorijas atļauto izmantošanu no centra apbūves teritorijas uz rūpniecības apbūves teritoriju, ar mērķi nodrošināt […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” (Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarotā persona) ierosinātajai darbībai – Daugavas stadiona teritorijas pārbūvei Rīgā, Augšielā 1 (kadastra Nr.0100 037 0172) un Augšielā 3 (kadastra Nr.0100 037 2003).

Lasīt vairāk

Lokālplānojums un tā SIVN publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.05.2016. lēmumu Nr.3783 „Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 93 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Izstrādātāji: Lokālplānojums: SIA „METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302. SIVN: Valdis Felsbergs, Bērzlapu ielā 34, Rīgā, LV-1058, tālrunis 29277744. Pasūtītājs: SIA „Extron Baltic”, Daugavgrīvas […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “EU PANTRADE” ierosinātajai darbībai – akmeņogļu brikešu ražotnes ierīkošanai nekustamajā īpašumā Flotes ielā 9C (kadastra numurs 0100 103 2051), Rīgā.

Lasīt vairāk

2016.gada 9.jūnijā plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti zemesgabalu Augusta Deglava ielā 161 un Augusta Deglava ielā 167 lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi. Lokālplānojuma pasūtītājs SIA „Deglava Real Estate” un SIA “Baire”, lokāplānojuma izstrādātājs SIA „Metrum”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana […]

Lasīt vairāk

2016.gada 17.maijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3784 “Par zemesgabala Vecāķu prospektā 205 (kadastra Nr.01001200076) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 17.12.2016. saistošie noteikumi Nr.205 “Zemesgabala Vecāķu prospektā 205 (kadastra Nr.01001200076) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.   Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka 2016.gada 17.maijā Rīgas dome pieņēma lēmumu Nr. 3783 “Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 93 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Metrum”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011. Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA “Extron Baltic”, Daugavgrīvas iela 93, Rīga, LV-1007. Informācija par lokālplānojuma publiskās apspriešanas uzsākšanas un […]

Lasīt vairāk

2016.gada 17.maijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3782 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumi, lai […]

Lasīt vairāk

Šodien paziņoti seši Rīgas domes un Swedbank kopīgi rīkotās grantu programmas „ATSPĒRIENS” 2016.gada pavasara konkursa uzvarētāji, kuriem piešķirts finansējums kopumā 71 320,20 eiro apmērā biznesa ideju īstenošanai un attīstībai. Šī gada laureātu vidū pārstāvētas zināšanu ietilpīgas uzņēmējdarbības idejas informācijas tehnoloģiju un elektroierīču jomās. „Esmu gandarīts, ka kopā ar Swedbank grantu programmas ietvaros esam snieguši atbalstu […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts