Lokālpānojums zemesgabaliem Jūrmalas gatvē 113B un Ceriņu ielā 20

Lokālplānojums īstenojams no 06.11.2017.

Lēmums Nr.60 – Lejupielādēt
Saistošie noteikumi Nr.2 – Lejupielādēt
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt
Teritorijas pašreizējās izmantošanas karte – Lejupielādēt
Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
Ziņojums par atzinumiem – Lejupielādēt

Arhīvs:

0 Patīk
43 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts