Lokālplānojums zemesgabaliem Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura

Lokālplānojums īstenojams no 29.01.2018.

Lēmums Nr.532 – Lejupielādēt
Saistošie noteikumi Nr.14 – Lejupielādēt
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt
Teritorijas esošā izmantošana – karte – Lejupielādēt
Satiksmes organizācija – karte – Lejupielādēt
Izpētes teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt
Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
Valsts kultūras pieminekļu uzskaites komisijas lēmums – Lejupielādēt
Esošās apbūves izpēte – Lejupielādēt
Duntes ielas ainavas izvērtējums – Lejupielādēt
Publiskās apspriešanas pārskats – Lejupielādēt

Arhīvs:

0 Patīk
38 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts