Par ietekmes uz vidi novērtējumu ierosinātajai darbībai Rīgā, Hanzas ielā 14A, Hanzas ielā 10/12, Hanzas ielā bez numura, Sporta ielā 2 un Skanstes ielā 5B

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Grupa 93” ierosinātajai SIA „Sporta 2” un SIA „LL Group” paredzētajai darbībai – pilsētvides attīstības projektam Rīgā, Hanzas ielā 14A (kadastra numurs 0100 019 2007), Hanzas ielā 10/12 (kadastra numuri 0100 019 0002 un 0100 019 01692), Hanzas ielā b/n (kadastra numurs 0100 019 2003), Sporta ielā 2 (kadastra numurs 0100 019 0086) un Skanstes ielā 5B (0100 018 0059). Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 15.pantu un vadoties no Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 8.2.punkta, Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka, nepieprasa organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, bet saskaņā ar minēto Noteikumu Nr.18 18.2.punktu vietējai pašvaldībai 5 darbadienu laikā pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma saņemšanas jāinformē Vides pārraudzības valsts birojs un paredzētās darbības ierosinātājs par tās viedokli saistībā ar sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes nepieciešamību.

0 Patīk
3301 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts