Paziņojums par automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) būvniecības ietekmes uz vidi novērtējumu

Vides pārraudzības valsts birojs 2006.gada 8.februārī pieņēma lēmumu Nr. 81 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, reģistrācijas Nr. 90000056484, plānotajai automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) būvniecībai,

pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pantu un 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 11.punktu.

Projekts paredz automaģistrāles posma no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā Brīvības gatvē līdz Vairoga ielai būvniecību. Projekta ietvaros paredzēta jauna automaģistrāles posma būvniecība no Jaunciema gatves līdz Ezermalas ielai Rīgā, satiksmes pārvadu, estakāžu, tiltu un tuneļa izbūve.

Atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, Vides pārraudzības valsts biroja 2006.gada 8.februāra lēmumam Nr.81 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanas procedūru, Vides pārraudzības valsts biroja 2006. gada 24. aprīlī izsniegtajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai un 2008. gada 31.janvāra atzinumam par darba ziņojumu ir izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums, kurš 2008.gada 17. jūnijā ir iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

Ar noslēguma ziņojumu var iepazīties:

  1. Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā Rūpniecības ielā 21, Rīgā, tālr.6702660, pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00;
  2. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā Brīvības gatvē 266, Rīgā, tālr.67012100, pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00;
  3. Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455, Rīgā, tālr. 67800915, pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00;
  4. Rīgas rajona padomē, Lāčplēša ielā 24, Rīgā, tālr. 67282810, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00;
  5. Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tālr. 67321173, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00;
  6. Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, tālr. 67084278, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00;
  7. Rīgas Domes Pilsētas Attīstības departamenta mājas lapā: https://www.rdpad.lv/.

Ikviena persona 20 dienas pēc paziņojuma publicēšanas (līdz 2008. gada 9. jūlijam) var iesniegt rakstiskus komentārus par noslēguma ziņojumu Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV–1045, tālr. 67321173; e–pasts vpvb@vpvb.gov.lv.

0 Patīk
1444 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts