Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) noslēguma ziņojumu Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma – no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei (Vairoga ielai) – būvniecībai

2010.gada 19.maijā pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) noslēguma ziņojums Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma – no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei (agrākajai Vairoga ielai) – būvniecībai.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par IVN nepieciešamību pieņemts 26.07.2006. Projekta ierosinātājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. IVN noslēguma ziņojumu sagatavojusi SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. IVN objekts ir automaģistrāles būvniecība posmā no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei (Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posms). Jaunajam automaģistrāles posmam plānotas trīs braukšanas joslas katrā virzienā un projektētais braukšanas ātrums 90 km stundā tunelī un 110 km stundā uz tilta.

IVN tika izskatīti trīs trases varianti:

1. trases variants – 5,7 km gara tuneļa izbūve zem Daugavgrīvas ielas, Daugavas upes, Eksporta ielas, Bukultu ielas, Duntes ielas un zem Miķeļa kapiem. Trasei plānoti satiksmes mezgli ar Daugavgrīvas, Eksporta ielām un Austrumu maģistrāli, kā arī iespēja izbraukt/iebraukt tunelī Skanstes un Duntes ielu rajonā.

2. trases variants – Daugavas upes šķērsojums pa augstu (līdz 60 m) tiltu. Trasi 5,3 km garumā plānots veidot kā uz balstiem novietotu satiksmes pārvadu, kas virzās virs Skanstes ielas, Upes ielas un Gaujas ielas. Trasei plānoti satiksmes mezgli ar Daugavgrīvas ielu, Eksporta ielu, Skanstes un Zirņu ielu krustojumu un Austrumu maģistrāle.

3. trases variants – trases izvietojums atbilst 1. trases variantam, Daugavas šķērsojumam paredzot augsto tiltu ar satiksmes pārvadiem (tehniskais risinājums līdzīgs 2. trases variantam) un tuneļa izveidi zem Miķeļa kapiem.

Ar IVN noslēguma ziņojumu var iepazīties:

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4, Rīgā, tālr. 67105800), Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tālr. 67084278), Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tālr. 67321173) un interneta vietnē www.rdpad.lv, www.ziemelukoridors.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, LV-1045 Rīgā, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, vpvb@vpvb.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

Papildus informācija pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, tālr. 67105558, www.rdpad.lv.

 

IVN noslēguma ziņojuma kopsavilkums
IVN noslēguma ziņojuma teksts

Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2,posma 1.variants, pārskata karte
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2,posma 2.variants, pārskata karte
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2,posma 3.variants, pārskata karte
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2,posma 1.variants, pārskata karte DWG formātā
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2,posma 2.variants, pārskata karte DWG formātā
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2,posma 3.variants, pārskata karte DWG formātā
Daugavas gultnes nogulumu šķērsgriezums Pazemes ūdens analīžu rezultāti
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izziņa par esošo gaisa piesārņojumu.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izziņa par esošo gaisa piesārņojumu.
Esošais slāpekļa dioksīda piesārņojums, karte
Esošās inženierkomunikācijas, karte
Biotopu karte
Skarto un tuvumā esošo biotopu veidi, pārskata tabula
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2,posma 1.variants, pārskata karte ar skartajām būvēm
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2,posma 2.variants, pārskata karte ar skartajām būvēm
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2,posma 3.variants, pārskata karte ar skartajām būvēm
Augstā tilta konstrukciju saskatāmība Rīgā – karte
Augstā tilta vizualizācija, skats no Zemkopības ministrijas augstceltnes
Augstā tilta vizualizācija, skats no piestātnes Voleros. 16pielik_VKPAI vestule 160510.pdf – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vērtējums
Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par IVN darba ziņojumu
Vides pārraudzības valsts biroja komentāri par IVN darba ziņojumu un atbildes

0 Patīk
3557 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts