108385l.jpg

NO 24.10.2017. LĪDZ 14.11.2017.

SABIEDRĪBAS IEPAZĪSTINĀŠANA

AR 11 TEMATISKO PLĀNOJUMU GALA REDAKCIJĀM

Tuvojoties Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanai publiskajai apspriešanai, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina sabiedrību iepazīties ar 11 tematisko plānojumu gala redakcijām.  Lasīt vairāk

 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Funkcionālo zonu, kurās ir atļauta dzīvojamā apbūve, analīze –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Dzīvojamās apbūves maksimālā kapacitāte funkcionālajās zonās Rīgā –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums RTP2006-2018 noteikto apbūves teritoriju kapacitāte, kur attīstība līdz šim nav uzsākta –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Apkaimju raksturojums pēc mazo mājokļu īpatsvara (%, absolūti skaitļi) –  Lejupielādēt
  • 5. pielikums Apkaimju raksturojums pēc lielo mājokļu īpatsvara (%, absolūti skaitļi) –  Lejupielādēt
  • 6. pielikums Apkaimju raksturojums pēc tukšo mājokļu īpatsvara –  Lejupielādēt
  • 7. pielikums Savrupmāju attīstības iespējas jaunajās apbūves teritorijās līdz 2030 –  Lejupielādēt
  • 8. pielikums Mājokļa standarts –  Lejupielādēt
  • 9. pielikums Esošo dzīvojamās apbūves teritoriju pamatdati –  Lejupielādēt
  • 10. pielikums Dzīvojamās vides kvalitātes vērtības –  Lejupielādēt
  • 11. pielikums Ekspertu vērtējuma skaidrojums –  Lejupielādēt
  • 12. pielikums Esošo dzīvojamās apbūves teritoriju novērtējums –  Lejupielādēt
  • 13. pielikums Jauno dzīvojamās apbūves teritoriju vērtējums –  Lejupielādēt
  • 14. pielikums Dzīvojamās vides standarts –  Lejupielādēt
  • 15. pielikums Esošās dzīvojamās apbūves teritorijas –  Lejupielādēt
  • 16. pielikums Plānotās apbūves teritorijas, kur iespējama dzīvojamās apbūves attīstība –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Rīgas domes lēmums –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1.pielikums REKOMENDĀCIJAS PROJEKTĒŠANAI IELĀM AR PUBLISKĀS ĀRTELPAS PAMATSTRUKTŪRAS SAVIENOJOŠO FUNKCIJU –  Lejupielādēt
  • 2.pielikums APSTĀDĪJUMU UN PUBLISKĀS ĀRTELPAS PAMATSTRUKTŪRA –  Lejupielādēt
  • 3.pielikums TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS SHĒMA AR IZMAIŅU PRIEKŠLIKUMIEM –  Lejupielādēt
  • 4.pielikums ESOŠĀ UN PLĀNOTĀ VELOINFRASTRKTŪRA –  Lejupielādēt
  • 5.pielikums SABIEDRISKAIS TRANSPORTS UN AUTONOVIETŅU SHĒMA –  Lejupielādēt
  • 6.pielikums PASAŽIERU UN KRAVAS DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMU SHĒMA –  Lejupielādēt
  • 7.pielikums ESOŠAIS KRAVAS TRANSPORTS –  Lejupielādēt
  • 8.pielikums 1.KĀRTĀ PLĀNOTAIS KRAVAS TRANSPORTS –  Lejupielādēt
  • 9.pielikums PLĀNOTAIS KRAVAS TRANSPORTS –  Lejupielādēt
  • 10.pielikums PERSPEKTĪVĀS AUTOSTĀVVIETAS UZ PAŠVALDĪBAS ZEMES –  Lejupielādēt
  • 11.pielikums IELU ESOŠĀ SITUĀCIJA –  Lejupielādēt
  • 12.pielikums BĪSTAMO KRAVU TRANSPORTA MARŠRUTI –  Lejupielādēt
  • 13.Pielikums RB TRANSPORTA SAVIENOJUMI UN PLĀNOTIE RISINĀJUMI –  Lejupielādēt
  • 14.Pielikums ESOŠĀ ST PIETURVIETU PIEEJAMĪBA –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Rīgas domes lēmums –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1.1. pielikums Centralizētās kanalizācijas aglomerācija –  Lejupielādēt
  • 1.2. pielikums Centralizētās ūdensapgādes aglomerācija –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Ūdensobjektu ekoloģisko situāciju ietekmējošie faktori. Esošā situācija –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Labiekārtotu krastmalu pieejamība Rīgas apkaimēs –  Lejupielādēt
  • 4. Aptaujas par laivu un jahtu ostām Rīgā apkopojums –  Lejupielādēt
  • 5. pielikums Virszemes ūdensobjektu klasifikācija –  Lejupielādēt
  • 6. pielikums Atjaunojamie ūdensobjekti –  Lejupielādēt
  • 7. pielikums Publiski pieejamās ūdensmalas, labiekārtots krastmalas un peldvietas –  Lejupielādēt
   • 7.1. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām Vecāķos un Vecdaugavā –  Lejupielādēt
   • 7.2. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām Buļļos –  Lejupielādēt
   • 7.3. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām Bolderājā –  Lejupielādēt
   • 7.4. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Juglas ezera R krasta –  Lejupielādēt
   • 7.5. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām Salās –  Lejupielādēt
   • 7.6. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām Ķengaragā –  Lejupielādēt
   • 7.7. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Dārziņiem –  Lejupielādēt
   • 7.8. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Juglas ezera A krasta –  Lejupielādēt
   • 7.9. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Bābelīša un Ķīšezera D daļā –  Lejupielādēt
   • 7.10. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Bolderājas ūdenskrātuves –  Lejupielādēt
   • 7.11. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Ķīšezera R krasta –  Lejupielādēt
   • 7.12. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Hapaka grāvja –  Lejupielādēt
   • 7.13. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Velnezera –  Lejupielādēt
   • 7.14. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Zundas kanāla –  Lejupielādēt
  • 8. pielikums Ūdens teritoriju un krastmalu izmantošanas sasaiste –  Lejupielādēt
  • 9. pielikums Labiekārtojamo krastmalu detalizēti apraksti un labiekārtojuma līmeņi –  Lejupielādēt
  • 10. pielikums Krastmalu šķērsprofili –  Lejupielādēt
  • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
  • Rīgas domes lēmums –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Kultūrvēsturisko teritoriju shēma M 1:60 000 –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Pašvaldībai nozīmīgo kultūrvēsturiski vērtīgo objektu saraksts un kartoshēmas:
   • 2.1. pielikums Sākotnēji novērtēto ēku saraksts –  Lejupielādēt
   • 2.2. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Āgenskalns” –  Lejupielādēt
   • 2.3. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Bolderāja” –  Lejupielādēt
   • 2.4. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Čiekurkalns” –  Lejupielādēt
   • 2.5. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Dzegužkalns – Nordeķi” –  Lejupielādēt
   • 2.6. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Jaunmīlgrāvis (Ezera iela)” –  Lejupielādēt
   • 2.7. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Maskavas priekšpilsēta” –  Lejupielādēt
   • 2.8. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Pleskodāle” –  Lejupielādēt
   • 2.9. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Sarkandaugava” –  Lejupielādēt
   • 2.10. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Teika” un “VEF rūpnieciskā apbūve” –  Lejupielādēt
   • 2.11. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Torņakalns” –  Lejupielādēt
   • 2.12. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Vecāķi” –  Lejupielādēt
   • 2.13. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Vecdaugava (Airu iela)” –  Lejupielādēt
   • 2.14. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā  “Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskā kompleksa teritorijā” un “Vecmīlgrāvis (Emmas iela)” –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Rīgas domes lēmums –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Kapsētas Rīgas pilsētā – Lejupielādēt
  • 2. pielikums Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 3. pielikums Rīgas pilsētas centralizētās kanalizācijas tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 4. pielikums Rīgas pilsētas gāzes apgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 5. pielikums Rīgas pilsētas 330kV un 110kV elektroapgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 6. pielikums Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 7. pielikums Galvenās aizsargjoslas un ierobežojumi – Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Rīgas domes lēmums –  Lejupielādēt

 

ZIŅOJUMS PAR 11 TEMATISKO PLĀNOJUMU IZSTRĀDI  Lejupielādēt

 

PRIEKŠLIKUMU  APKOPOJUMS UN TO IZVĒRTĒJUMS (PAR 11 TEMATISKO PLĀNOJUMU PROJEKTIEM)  Lejupielādēt

 

TEMATISKO PLĀNOJUMU PROJEKTI (2016)  Šeit

INFORMĀCIJA PAR JAUNO RĪGAS TERITORIJAS PLĀNOJUMU LĪDZ 2030. GADAM

Rīgas domes lēmumi – Šeit

Teritorijas plānojuma izstrāde un sabiedrības līdzdalība  Lejupielādēt

Iedzīvotāju priekšlikumi –  Lejupielādēt

Grafiskās daļas darba varianta kartes ar attēlotiem attīstības priekšlikumiem*:

 • funkcionālais zonējums –  Lejupielādēt
 • pieļaujamais apbūves augstums –  Lejupielādēt
 • aizsargjoslas un citi ierobežojumi –  Lejupielādēt
 • Vispārējā funkcionālā zonējuma darba variantā noteikto funkcionālo zonu apraksts un lokālplānojumu un detālplānojumu Rīgas administratīvajā teritorijā saraksts –  Lejupielādēt

_________________________

*Attīstības priekšlikumi – zemes gabali, par kuriem saņemti priekšlikumi kartēs attēloti kā balti laukumi, kuros funkcionālais zonējums un apbūves augstums nosakāms turpmākajā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes procesā

 

Rīgas teritorijas plānojums 2006. -2018. gadam – Šeit

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums – Šeit

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam – Šeit

Rīgas attīstības programma 2014. – 2020. gadam – Šeit

 

 

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts