Zemesgabalu Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3 lokālplānojums

Lokālplānojums īstenojams no 13.11.2019.

Lēmums Nr.1891
Saistošie noteikumi Nr.68
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte
Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte
Paskaidrojuma raksts
Ziņojums par publisko apspriešanu – noslēguma sanāksmes protokols, priekšlikumi, institūciju atzinumi

Arhīvs

Paziņojums par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu
Paziņojums par zemesgabalu Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
Paziņojums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas zemesgabaliem Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai
Paziņojums par zemesgabalu Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā lokālplānojuma atcelšanu un redakcijas pilnveidošanu
Paziņojums par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma apstiprināšanu
Paziņojums par zemesgabalu Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas zemesgabaliem Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3
0 Patīk
65 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts