Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) izstrādes ietvaros tiks veikts pētījums „Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanai”. Pētījuma ietvaros paredzēts izvērtēt dzīvojamās apbūves teritoriju un mājokļu esošo situāciju un attīstības potenciālu, kā arī ar tiem saistītos ekonomiskos un sociālos procesus, lai izstrādātu mājokļa standartu, vadlīnijas un rekomendācijas dzīvojamās vides veidošanai un […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome (RD), 2014.gada 17.jūnijā, pieņēma lēmumus par trīs lokālplānojumu redakciju nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai atsevišķām Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļām. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 30.jūnija līdz 28.jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme paredzēta 7.jūlijā, plkst. 17:00, Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1. Sarkano līniju lokālplānojums RD, 2014.gada 17.jūnijā, pieņēma lēmumu Nr.1265, „Par […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1266 „Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228), Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojums izstrādāts pamatojoties uz […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1265 „Par sarkano līniju lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojums izstrādāts pamatojoties uz Rīgas domes 2014.gada 11.februāra lēmumu Nr.742 „Par sarkano līniju lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1264 „Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu Mednieku ielā 7 (kadastra Nr.01000180028), bez adreses (kadastra Nr.01000180026), Dainas ielā 8 (kadastra Nr.01000330147), Skolas ielā 32 (kadastra Nr.01000200017), Tallinas ielā 6 (kadastra Nr.01000230130) un Tallinas ielā 10 (kadastra Nr.01000230024) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) ļoti atzinīgi vērtē Rīgas apkaimju biedrību darbību un vēlmi iesaistīties pilsētas plānošanas procesos, līdz ar to aicina apkaimju iedzīvotājus, kuriem nav vēl savas biedrības vai aktīvistu grupas, tādas veidot, jo tā ir iespēja tapt uzklausītam. Lai iedrošinātu rīdziniekus un popularizētu veiksmes stāstus, mājaslapā www.rdpad.lv un sadaļā Jaunais […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ļoti atzinīgi vērtē Rīgas apkaimju biedrību darbību un vēlmi iesaistīties pilsētas plānošanas procesos, līdz ar to aicina apkaimju iedzīvotājus, kuriem vēl nav savas biedrības vai aktīvistu grupas, tādas veidot, jo tā ir iespēja tapt uzklausītam. Lai iedrošinātu rīdziniekus un popularizētu veiksmes stāstus, mājas lapā www.rdpad.lv un sadaļā Jaunais teritorijas plānojums, […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ļoti atzinīgi vērtē Rīgas apkaimju biedrību darbību un vēlmi iesaistīties pilsētas plānošanas procesos, tāpēc aicina apkaimju iedzīvotājus, kuriem vēl nav savas biedrības vai aktīvistu grupas, tādas veidot, jo tā ir iespēja tapt uzklausītiem. Lai iedrošinātu rīdziniekus un popularizētu veiksmes stāstus, mājas lapā www.rdpad.lv, kā arī Departamenta Facebook profilā tiks publicētas […]

Lasīt vairāk

Rīdzinieki un pilsētas viesi, kuri ikdienā pārvietojas ar automašīnām, no šodienas – 24.februāra – līdz 19.martam, aizpildot anketu, aicināti izteikt savu viedokli par stāvparku (Park & Ride) sistēmas ieviešanu, kas palīdzētu prognozēt stāvparku sistēmas lietderību, kā arī galvenās prasības to izstrādei. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šobrīd izstrādā jauno Rīgas teritorijas plānojumu, kura ietvaros tiek […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments turpina aizsākto rakstu sēriju par Rīgas apkaimju aktīvajām biedrībām. Šoreiz intervējām Sarkandaugavas attīstības biedrību, kuras valdes loceklis Ēriks Daliba dalījās savā pieredzē par darbu šajā organizācijā un dzīvi Sarkandaugavā. „Uzsākot mācības Rīgas Tehniskajā universitātē pārcēlos uz Rīgu. Tiesa gan, pirmā apkaime, kuru ļoti rūpīgi iepazinu bija Bolderāja, kur jau darbojās […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (Departaments) viens no galvenajiem uzdevumiem ir sabiedrības iesaistīšana pilsētas attīstības procesos, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību pilsētvides attīstībā. Uzsākot darbu pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma, Departaments izstrādāja plašu sabiedrības līdzdalības programmu, ar mērķi jau pašā plānošanas sākumposmā iesaistīt iedzīvotājus. Viens no veidiem ir sadarbība apkaimju līmenī, darbojoties ar aktīvajiem apkaimes iedzīvotājiem, […]

Lasīt vairāk

Kopš 2012. gada Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – departaments) izstrādā jauno Rīgas teritorijas plānojumu. Pagājušajā gadā tā izstrādes ietvaros tika veikta apjomīga socioloģiskā aptauja, lai noskaidrotu rīdzinieku viedokli par savas apkaimes un pilsētas pašreizējo stāvokli un iespējamo attīstību. Aptauja norisinājās visās 58 Rīgas apkaimēs un tās rezultāti pieejami www.rdpad.lv un www.sus.lv mājas lapās. […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts