Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 13.10.2009. lēmumu Nr.394 „Par zemesgabala Vecāķu prospektā (kadastra Nr.01001201317) detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Detālplānojuma 1.redakcijas […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts