Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 29.10.2009. lēmumu Nr.BV-09-4736-nd, Rīgas domes Satiksmes departaments, reģ.Nr.90000158490, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, tālrunis 67012700 nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Rīgas brīvostas savienojums ar Via Baltica […]

Lasīt vairāk

Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 17.11.2009. lēmumu Nr.548 „Par Administratīvā centra Torņakalna teritorijai detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Detālplānojuma izstrādātājs: SIA […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts