Lokālplānojums zemesgabalam Mūkusalas ielā 100 (uzsākts kā Mūkusalas 80)

Lokālplānojums īstenojams no 30.08.2017.

Lēmums Nr.5310 – Lejupielādēt
Saistošie noteikumi Nr.260 – Lejupielādēt
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi- Lejupielādēt
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt
Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte – Lejupielādēt
Aizsargjoslu plāns-karte – Lejupielādēt
Perspektīvā satiksmes organizācija-karte1- Lejupielādēt
Perspektīvā satiksmes organizācija-karte2- Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili karte_1- Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili karte_2 – Lejupielādēt
Pārskats, atzinumi, priekšlikumi- Lejupielādēt
Paskaidrojuma raksts- Lejupielādēt
Pielikumi- Lejupielādēt
Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols- Lejupielādēt

Arhīvs:

0 Patīk
57 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts