Lokālplānojums īstenojams 30.08.2017.

Lēmums Nr.5311 – Lejupielādēt
Saistošie noteikumi Nr.261 – Lejupielādēt
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi- Lejupielādēt
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt
Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte – Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili karte_1- Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili karte_2 – Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili karte_3- Lejupielādēt
Paskaidrojuma raksts- Lejupielādēt
Pielikumi- Lejupielādēt
Pārskats, atzinumi, priekšlikumi- Lejupielādēt
Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols- Lejupielādēt

Arhīvs:

0 Patīk
61 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts