4.novembrī Rīgas domē ir pieņemti lēmumi par piecu lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu vairākās Rīgas administratīvās teritorijas daļās.

RD lēmums Nr.1736 – „Par zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, Nr.01001062134)lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta, kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas, saskaņā ar teritorijas attīstības ieceri, kas paredz savrupmāju apbūvi zemesgabalos.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „Bieriņu parks” un SIA „Eiromāja 4”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Damsijas”.

RD lēmums Nr.1737 – „Par zemesgabala Rīgā, Augusta Deglava ielā bez numura (kadastra Nr.01000712290)lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta, kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai novērstu nesamērīgus izmantošanas ierobežojumus privātpersonas tiesību realizācijai un radītu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas, saskaņā ar zemesgabala attīstības ieceri, kas paredz komerciāla rakstura un tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecību. Lokālplānojuma ierosinātājs – E.Oganesjans. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Lejnieku projektēšanas birojs”.

RD lēmums Nr.1738 – „Par zemesgabala Vecāķu prospektā 205 (kadastra Nr.01001200076) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta, kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas, mainot teritorijas atļauto izmantošanu no savrupmāju apbūves teritorijas uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju, un pārbūvējot bijušā bērnudārza ēku uz mazstāvu daudzdzīvokļu māju.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „Neis”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Metrum”.

RD lēmums Nr.1734 – „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Sužos, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”;

Lokālplānojuma izstrāde tiks uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība kontekstā ar Sužu apkaimes plānoto attīstību un atbilstoši Rīgas ilgtspējīgās attīstības stratēģiskajām interesēm, lainodrošinātu racionālu un ilglaicīgu teritorijas izmantošanu.

Lokālplānojuma ierosinātājs – AS „Sužu pussala”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Metrum”.

RD lēmums Nr.1735 – „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krēgermuižas ielā 2, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta, kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lainodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, saskaņā ar zemesgabala īpašnieku uzņēmumu darbības virzienu – izglītības iestāžu izveide un vadība.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „HADU Investments” un SIA „Nakona”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Ekofonds EF”.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir vadošā Rīgas pašvaldības iestāde teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un to grozījumu izstrādes un kontroles nozarē, kas nodrošina stabilu pilsētas attīstību un efektīvu pārvaldību Rīgā.

0 Patīk
1633 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts