Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Premium oil” ierosinātajai darbībai – naftas ķīmisko produktu un eļļas ražošanai Tvaika ielā 35, Rīgā. Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otrās daļas prasībām gadījumos, kad paredzētajām darbībām pēc sākotnējā […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „VAREL” ierosinātajai darbībai – metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveidei Rīgā, nekustamā īpašuma Krustpils ielā 72 (kadastra numurs 0100 126 2114) teritorijā. Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otrās daļas prasībām gadījumos, […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome, 16.12. 2014., ir pieņēmusi lēmumu Nr.2002 „Par zemesgabala Zaķusalas krastmalā 1 (kadastra Nr.01000510146) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai realizētu lokālplānojuma ierosinātāja – VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iecerēto Rīgas radio un televīzijas torņa kompleksa rekonstrukciju un tam […]

Lasīt vairāk

Jau ziņots, ka kopš šā gada 15.maija Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti un citu Rīgas domes struktūrvienību pārstāvji kopā ar iedzīvotājiem apseko vairākas Rīgas apkaimes, lai iepazītu teritoriju specifiku, uzklausītu dažādu sabiedrības grupu intereses par to turpmāko attīstību un, respektējot esošās vērtības, rastu sabalansētus risinājumus teritoriju attīstībai. Tikšanās laikā ar Imantas iedzīvotājiem tika apsekoti […]

Lasīt vairāk

Paredzēto darbību plānots īstenot paredzētās darbības ierosinātāja teritorijā Mārupes novadā, nedaudz skarot arī Rīgu. Ierosinātājs: VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”, reģistrācijas Nr.40003028055. Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.224 „Par ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu” paredzētajai darbībai pieņemts 2013.gada 12.jūlijā. Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) starptautiskās lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstības projektiem līdz 2020. gadam ziņojums sagatavots 2015.gada […]

Lasīt vairāk

22.maijā  no plkst. 10.00 Imantas apkaimē norisināsies „Apkaimju gids” jeb tikšanās ar iedzīvotājiem kopīgā apkaimes apsekošanā. Tikšanās vieta Kurzemes prospekta un Bebru ielas krustojumā, plkst. 09:45.   „Apkaimju gids” ir viens no sabiedrības līdzdalības programmas pasākumiem, kura mērķis ir sniegt iespēju rīdziniekiem līdzdarboties jaunā teritorijas plānojuma izstrādes procesā, pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem veicot kopīgu teritoriju apsekošanu. Uz vietas […]

Lasīt vairāk

Šodien, 19.maijā, notika  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (Departaments), Valsts prezidenta kancelejas un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārstāvju tikšanās par finansējuma piesaistes jautājumiem „Rīgas pils rekonstrukcijas” projekta būvniecības izmaksu segšanai un turpmākās sadarbības formām projekta īstenošanā. Sanāksmē piedalījās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis, Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Aleksandrs Bimbirulis un Valsts […]

Lasīt vairāk

Šā gada 15.maijā norisinājās pirmā apkaimju apsekošana „Apkaimju gids” ietvaros, kurā iedzīvotāji un uzņēmēji kopā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pilsētplānošanas speciālistiem, Austrumu izpilddirekcijas un pašvaldības policijas pārstāvjiem apsekoja Šķirotavas apkaimi. Uzņēmēji interesējās par teritoriju atļauto izmantošanu, funkciju maiņu, ieskicēja nākotnes perspektīvas attiecībā uz potenciāli attīstāmajām zemes gabalu teritorijām, bet iedzīvotājus galvenokārt uztrauca infrastruktūra […]

Lasīt vairāk

Pēc teju gadu ilgas rekonstrukcijas rīdziniekiem un pilsētas viesiem jau jūnijā būs pieejami trīs atjaunoti galvaspilsētas parki – Grīziņkalna parks, Ziedoņdārzs un Miera dārzs, kā arī rekonstruētas vairākas parku apkaimē esošās ielas. Ar rekonstrukcijas darbu gaitā paveikto un parku gatavību uzņemt apmeklētājus trešdien iepazinās Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un pašvaldības amatpersonas. „Patlaban šajos parkos […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Departaments) turpina darbu pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par teritorijas plānojumu un tā nozīmi pilsētas attīstībā, kā arī nodrošinātu pilnvērtīgas Rīgas iedzīvotāju iespējas piedalīties plānošanas procesā, Departaments, sadarbībā ar citām Rīgas domes struktūrvienībām un institūcijām, organizē dažādus sabiedrības līdzdalības pasākumus apkaimēs. Laika posmā no šī gada […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts