Nr. NosaukumsVeidlapaElektroniski aizpildāma
1.Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija:
1.1.Iesniegums par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu no datubāzes  Lejupielādēt  Lejupielādēt
1.2.Iesniegums par topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē  Lejupielādēt  Lejupielādēt
1.3.Iesniegums par topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaudi un reģistrāciju datubāzē  Lejupielādēt  Lejupielādēt
1.4.Iesniegums par aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē  Lejupielādēt  Lejupielādēt
2.Iesniegums par apgrūtinājumu plānu saskaņošanu  Lejupielādēt  Lejupielādēt
3.Iesniegums par būvju situācijas plāna izsniegšanu  Lejupielādēt  Lejupielādēt
4.Iesniegums par pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšanu  Lejupielādēt  Lejupielādēt
5.Iesniegums par ģeodēziskā punkta iznīcināšanu un pārvietošanu  Lejupielādēt  Lejupielādēt
6.Iesniegums par ietekmes uz vidi novērtējumu  Lejupielādēt  Lejupielādēt
7.Iesniegums par GNSS EUPOS-RĪGA datu pakalpojumiem  Lejupielādēt  Lejupielādēt
8.Ģeotelpiskās informācijas izsniegšana
8.1.Pieprasījums ģeotelpisko datu kopas izmantošanai  Lejupielādēt  Lejupielādēt
8.2.Pieprasījums ģeotelpiskās informācijas izmantošanai studiju darba izstrādei  Lejupielādēt  Lejupielādēt
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts