Mērķis

Izbūvēt un atjaunot antropogēno slodzi mazinošu infrastruktūru dabas parka “Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā antropogēnās slodzes uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem mazināšanai.

Projekta aktivitātes

  • būvprojekta izstrāde infrastruktūras izbūvei un atjaunošanai;
  • antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras (labiekārtots automašīnu stāvlaukums, takas ar aktīvās atpūtas zonu un ārā trenažieriem, robežzīmes, ceļazīmes, barjeras, soliņi, atkritumu urnas, tualetes, apmeklētāju skaitītāji, velosipēdu novietnes) izbūve un atjaunošana Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Vecāķos.

Izpildes termiņi

2017.-2018.gads

Projekta kopējais budžets

EUR 588 235

Kontaktinformācija

Gaidis Balodis
Tālrunis: +371 67 037 341
E-pasts: gaidis.balodis@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī