2021

Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšana un saistītās infrastruktūras būvniecības būvuzraudzība
Publikācijas datums: 11.11.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/19
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.12.2021. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/65938
Statuss: Pārtraukts


Gājēju/velosipēdistu tilta pāri Kīleveina grāvim būvprojekta izstrāde, būvdarbu veikšana un autoruzraudzība
Publikācijas datums: 18.10.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/18
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.11.2021. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64842
Statuss: Pabeigts


Būvniecības ieceru dokumentācijas izstrāde antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras attīstībai dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 viena)
Publikācijas datums: 06.10.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/17
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.10.2021. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64440
Statuss: Pabeigts


Būvniecības ieceru dokumentācijas izstrāde antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras attīstībai dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 viena)
Publikācijas datums: 24.09.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/16
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.10.2021. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/63805
Statuss: Pārtraukts


Vecrīgas un atsevišķu Rīgas pilsētas teritoriju 3D uzmērīšana ar lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodēm un 3D modelēšana
Publikācijas datums: 27.09.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/15
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.09.2021. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/63665
Statuss: Pabeigts


Telpu un teritorijas uzkopšana Amatu ielā 4, Rīgā
Publikācijas datums: 14.09.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/14
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.09.2021. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/63198
Statuss: Pabeigts


Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšana un saistītās infrastruktūras būvniecība
Publikācijas datums: 03.09.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/13
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.10.2021. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/62436
Statuss: Pārtraukts


Jauna lietusūdens attīrīšanas risinājuma Lucavsalā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Publikācijas datums: 24.08.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/12
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.09.2021. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/62198
Statuss: Pabeigts


Jauna lietusūdens attīrīšanas risinājuma Lucavsalā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Publikācijas datums: 11.08.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/10
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.08.2021. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61660
Statuss: Pārtraukts


Pasākumu organizēšanā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībām
Publikācijas datums: 27.07.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/9
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.08.2021
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60811
Statuss: Pabeigts


Priekšizpētes veikšana un rīcības programmas izstrāde Zemo emisiju zonas ieviešanai Rīgas pilsētā
Publikācijas datums: 29.07.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/8
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  09.09.2021. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60768
Statuss: Pabeigts


Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica saistītās pilsētas centra infrastruktūras būvprojektu izstrāde un būvniecība
Publikācijas datums: 22.07.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/7
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  26.10.2021. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60465
Statuss: Pabeigts


Projekta ,,Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās – UrbCulturalPlanning” noslēguma konferences organizēšana
Publikācijas datums: 09.07.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/6
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.08.2021
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60047
Statuss: Pabeigts


Audiovizuālu materiālu (klipu) sagatavošana Pilsētas attīstības departamenta darbības nodrošināšanai
Publikācijas datums: 10.06.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/5
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.06.2021
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/58797
Statuss: Pabeigts


Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi
Publikācijas datums: 12.05.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/4
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  11.10.2021. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/56534
Statuss: Pārtraukts


Atveseļošanās un noturības mehānisma plānā iekļauto Rīgas pilsētas pašvaldības projektu priekšizpētes veikšana un nepieciešamo ekspertu piesaiste
Publikācijas datums: 20.04.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/3
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.05.2021
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55178
Statuss: Pabeigts


Aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem
Publikācijas datums: 13.04.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/2
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.04.2021
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55280
Statuss: Pabeigts


Priekšizpētes veikšana Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica integrēšanai pilsētas centra infrastruktūrā
Publikācijas datums: 23.03.2021
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2021/1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.04.2021
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53759
Statuss: Pabeigts


Objekta “Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” būvuzraudzība
Publikācijas datums: 25.01.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2019/1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.03.2019
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16271
Statuss: Pārtraukts


Rīgas Centrāltirgus revitalizācija
Publikācijas datums: 12.10.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2018/18
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.01.2019
Konkursa dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14113
Statuss: Pārtraukts

Zemsliekšņu iepirkumi 2021

Iepirkuma priekšmets: Foto pakalpojuma sniegšana un foto sagatavošana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 4132,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „Dizains un Druka”, reģ. Nr. 40103730993
Līgums: DA-21-23-lī (Nav datne)


Iepirkuma priekšmets: Informācijas un komunikācijas materiālu dizaina sagatavošana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9999,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „Ulma”, reģ. Nr. 40103115607
Līgums: DA-21-22-lī (Nav datne)


Iepirkuma priekšmets: Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizācija Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9900.00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „Estonian, Latvian and Lithuanian Environment”, reģ. Nr. 40003374818
Līgums: DA-21-29-lī (Nav datne)


Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas preču piegāde (atkārtota)
Līgumcena (EUR, bez PVN): 1652.89
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daiļrade EKSPO”, reģ. Nr. 40003275761
Līgums: DA-21-28-lī


Iepirkuma priekšmets: Moderatora pakalpojumi
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9999.00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA “ANALĪTISKO PĒTĪJUMU UN STRATĒĢIJU LABORATORIJA”, reģ. Nr. 40003518206
Līgums: DA-21-32-lī


Iepirkuma priekšmets: Telpu nomas maksas vērtēšana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 1500.00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA”, reģ. Nr. 40003394250
Līgums: DA-21-31-lī


Iepirkuma priekšmets: Gājēju tilta skiču izstrāde
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9 800,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PROJEKTS 3”, reģ. Nr. 40003578510
Līgums: DA-21-36-lī


Iepirkuma priekšmets: Par noliktavas telpu nomu
Līgumcena (EUR, bez PVN): 2 364,48
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “D31”, reģ. Nr. 40103169807
Līgums: DA-21-34-lī (Nav datne)


Iepirkuma priekšmets: Juridiskā atbalsta sniegšana RTP
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9 400,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA, reģ. Nr. 40203329751
Līgums: DA-21-41-lī


Iepirkuma priekšmets: RDMINE
Līgumcena (EUR, bez PVN): 3 610,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA “Digibold”, reģ. Nr. 40203187705
Līgums: DA-21-42-lī


Iepirkuma priekšmets: Par psihologa piesaisti
Līgumcena (EUR, bez PVN): 5 160,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA “More Human”, reģ. Nr. 40203350545 (Marija Ābeltiņa)
Līgums: DA-21-43-lī


Iepirkuma priekšmets: Ekspertu piesaiste – ekonomikas joma
Līgumcena (EUR, bez PVN): 495,87
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA “Compete”, reģ. Nr. 50003635321 (Jānis Hermanis)
Līgums: DA-21-56-lī


Iepirkuma priekšmets: Ekspertu piesaiste – pilsētvides joma
Līgumcena (EUR, bez PVN): 495,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Jānis Lielmanis
Līgums: DA-21-58-lī


Iepirkuma priekšmets: Ekspertu piesaiste – nevalstisko organizāciju joma
Līgumcena (EUR, bez PVN): 495,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, reģ. Nr. 40008087708 (Kristīne Zonberga)
Līgums: DA-21-54-lī


Iepirkuma priekšmets: Apstādījumu laistīšana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 6 821,90
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HAGBERG”, reģ. Nr. 40103233073
Līgums: DA-21-52-lī


Iepirkuma priekšmets: Apsardzes pakalpojumi
Līgumcena (EUR, bez PVN): 3 0751,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA “EVOR”, reģ. Nr. 50203293511
Līgums: DA-21-62-lī


Iepirkuma priekšmets: Telpu pārplānošana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 3 900,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ERGOLAIN DESIGN”, reģ. Nr. 40103269193
Līgums: DA-21-57-lī


Iepirkuma priekšmets: Apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzība Jāņa Dikmaņa ielai
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9 500,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BRD PROJEKTS”, reģ. Nr. 40003583282
Līgums: DA-21-80-lī


Iepirkuma priekšmets: Par Bentley Connect darba vides izveidošanu
Līgumcena (EUR, bez PVN): 4 900,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MIKROKODS”, reģ. Nr. 50003167591
Līgums: DA-21-81-lī


Iepirkuma priekšmets: Apmācību organizēšana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 5 535,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: “WIN partners” SIA, reģ. Nr. 40103175108
Līgums: DA-21-86-lī


Iepirkuma priekšmets: IIA Rail Baltica
Līgumcena (EUR, bez PVN): 5 480,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Laurus konsultācijas”, reģ. Nr. 40103271569
Līgums: DA-21-85-lī


Iepirkuma priekšmets: Plānotāju piegāde
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9 887,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA “MYPRINT”, reģ. Nr. 40203192335
Līgums: DA-21-88-lī


Iepirkuma priekšmets: Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” iesniegto finanšu piedāvājumu izvērtēšanā
Līgumcena (EUR, bez PVN): 4 000,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FABRUM”, reģ. Nr. 40103261486
Līgums: DA-21-107-lī


Iepirkuma priekšmets: Mobilā žoga, ar visiem elementiem (pamatne, skavas), noma, piegāde, montāža un demontāža
Līgumcena (EUR, bez PVN): 6 000,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA “Storent”, reģ. Nr. 40103164284
Līgums: DA-22-6-lī


Iepirkuma priekšmets: Vizuālās identitātes informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanas reprezentācijas priekšmetu izstrāde
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9 560,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO-BALTIC”, reģ. Nr. 40003850621
Līgums: DA-21-112-lī


Iepirkuma priekšmets: Elektriķa pakalpojumi
Līgumcena (EUR, bez PVN): 3 096,00
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Edgars Komarovskis
Līgums: DA-22-7-lī (Nav datne)

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.