Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums apstiprināts ar RD 07.02.2006. lēmumu Nr.832.

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā ir piemērojami arī šādi Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi:

  • Rīgas domes 18.08.2009. saistošie noteikumi Nr.5 – Skatīt šeit
  • Grozījumi, kas apstiprināti ar Rīgas domes 29.03.2011. lēmumu Nr.2863 – Lejupielādēt

 

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta tekstuālā daļa – Lejupielādēt

Tematiskās kartes:
RVC zemju sadalījums pēc piederības – Lejupielādēt

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi RVC un tā aizsardzības zonā – Lejupielādēt

RVC un tā aizsardzības zonas telpiskās kompozīcijas shēma – Lejupielādēt

Daugavas krastmalas konceptuālais attīstības priekšlikums – Lejupielādēt

 

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt

Pielikumi:
Aizsargājamie svešzemju koki un dižkoki – Lejupielādēt

Prasības detālplānojuma izstrādei teritorijai starp Gaiziņa, Gogoļa, Turgeņeva un Maskavas ielu – Lejupielādēt

Prasības Latviešu strēlnieku laukuma detālplānojuma izstrādei – Lejupielādēt

Prasības Andrejostas apkārtnes un Andrejsalas detālplānojumu izstrādei – Lejupielādēt

Prasības Ķīpsalas teritorijas daļas detālplānojuma izstrādei – Lejupielādēt

Prasības detālplānojuma teritorijas daļai starp Katrīnas dambi, Lugažu ielu, Ganību dambi un projektēto ielu izstrādei – Lejupielādēt

Prasības detālplānojuma teritorijas daļai starp Vagonu ielu, Augusta Deglava ielu, Dzelzceļa loku un Matīsa ielu izstrādei – Lejupielādēt

Prasības detālplānojuma teritorijas daļai starp Valmieras ielu, Matīsa ielu un Dzelzceļa loku izstrādei – Lejupielādēt

Prasības detālplānojuma teritorijai starp Dzirnavu, Abrenes, Lāčplēša un F.Sadovņikova ielu izstrādei – Lejupielādēt

Prasības Mūkusalas teritorijas detālplānojuma izstrādei – Lejupielādēt

 

Grafiskā daļa:

RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas pašreizējā izmantošana – Lejupielādēt

RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Lejupielādēt

RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – Lejupielādēt

RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi – Lejupielādēt

RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns – Lejupielādēt

Galvenās aizsargjoslas un citi zemes gabalu izmantošanas aprobežojumi – Lejupielādēt

RVC maģistrālie inženiertīkli un objekti – Lejupielādēt

RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plāns – Lejupielādēt

RVC satiksmes infrastruktūras attīstības plāns – Lejupielādēt

RVC un tā aizsardzības zonas autonovietošanas koncepcija – Lejupielādēt

 

Spēkā esošie detālplānojumi Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā:
Ķīpsalas detālplānojums

Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi – Lejupielādēt
Teritorijas zonējuma karte – Lejupielādēt

Andrejostai piegulošās teritorijas detālplānojums

RD saistošie noteikumi Nr.106 – Lejupielādēt
Saistošās kartes – Lejupielādēt

Teritorijas Andrejsalā detālplānojums

RD saistošie noteikumi Nr.161-sn – Lejupielādēt
Saistošās kartes – Lejupielādēt

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijas un tām piegulošo teritoriju detālplānojums

RD saistošie noteikumi Nr.133 – Lejupielādēt
Saistošās kartes – Lejupielādēt

Ķīpsalas detālplānojuma grozījumi

RD saistošie noteikumi Nr.100 – Lejupielādēt
Pielikums Nr.1 – Lejupielādēt
Pielikums Nr.2 – Lejupielādēt
Pielikums Nr.3 – Lejupielādēt
Pielikums Nr.4 – Lejupielādēt

Detālplānojums teritorijai starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu

RD saistošie noteikumi Nr.133 – Lejupielādēt
Saistošās kartes – Lejupielādēt

Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas detālplānojums

RD saistošie noteikumi Nr.64 – Lejupielādēt

Administratīvā centra Torņkalnā teritorijas detālplānojums

RD saistošie noteikumi Nr.63 – Lejupielādēt

Detālplānojums teritorijai starp Pērnavas ielu, Strenču ielu un dzelzceļa loku

RD saistošie noteikumi Nr.99 – Lejupielādēt
Saistošās kartes – Lejupielādēt

Detālplānojums teritorijai starp Pulkveža Brieža, Sporta, Skanstes un Hanzas ielām

RD saistošie noteikumi Nr.122 – Lejupielādēt
Saistošās kartes – Lejupielādēt

 

Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorijā izstrādes stadijā esošie detālplānojumi:*

Klīversalas detālplānojums

Detālplānojums teritorijai starp Gaiziņa ielu, Gogoļa ielu, Turgeņeva ielu un Maskavas ielu

Detālplānojums teritorijai starp Jelgavas ielu un Kīleveina grāvi

Detālplānojums Hospitāļu ielā b/n

Detālplānojums teritorijai Mūkusalas ielā

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts